سیدالشهدای جنگ :

برای اینکه خداوند لطف، رحمت و آمرزشش شامل حال ما شود ، باید اخلاص داشته باشیم و برای اینکه ما اخلاص داشته باشیم ، سرمایه می خواهد که از همه چیزمان بگذریم و برای اینکه از همه چیزمان بگذریم ، باید شبانه روز دلمان، وجودمان و همه چیزمان با خدا باشد.


ورود به سایت


برای ثبت اطلاعات شهید مورد نظر خود ابتدا باید به سایت وارد شوید. در صورتی که عضو سایت نمی باشید از بخش ثبت نام در سایت اقدام نمایید.