سیدالشهدای جنگ :

برای اینکه خداوند لطف، رحمت و آمرزشش شامل حال ما شود ، باید اخلاص داشته باشیم و برای اینکه ما اخلاص داشته باشیم ، سرمایه می خواهد که از همه چیزمان بگذریم و برای اینکه از همه چیزمان بگذریم ، باید شبانه روز دلمان، وجودمان و همه چیزمان با خدا باشد.


عضویت در پایگاه فرهنگی شهید همت


استفاده از نام خانوادگی اجباری نمی باشد.
اجباری می باشد.
برای ارسال پیامک های اطلاع رسانی لازم می باشد.
کد امنیتی حساس به حروف بزرگ و کوچک نمی باشد.