سیدالشهدای جنگ :

برای اینکه خداوند لطف، رحمت و آمرزشش شامل حال ما شود ، باید اخلاص داشته باشیم و برای اینکه ما اخلاص داشته باشیم ، سرمایه می خواهد که از همه چیزمان بگذریم و برای اینکه از همه چیزمان بگذریم ، باید شبانه روز دلمان، وجودمان و همه چیزمان با خدا باشد.


مقالات فرهنگی مقالات علمی مقالات دینی

جستجو در بانک مقالات :           معرفی مقاله به بانک مقالات


جدیدترین مقاله های اضافه شده به بانک مقالات :
backgrand
backgrand