سیدالشهدای جنگ :

برای اینکه خداوند لطف، رحمت و آمرزشش شامل حال ما شود ، باید اخلاص داشته باشیم و برای اینکه ما اخلاص داشته باشیم ، سرمایه می خواهد که از همه چیزمان بگذریم و برای اینکه از همه چیزمان بگذریم ، باید شبانه روز دلمان، وجودمان و همه چیزمان با خدا باشد.


ارتباط با مااستفاده از نام خانوادگی اجباری نمی باشد.
جهت ارسال پاسخ به شما استفاده می شود.
برای پیام خود موضوعی انخاب نمایید.
اطلاعات آی پی فرستنده ذخیره می شود.
کد امنیتی حساس به حروف بزرگ و کوچک نمی باشد.


تلفن تماس : 02126802449
آدرس : تهران ، خیابان ولیعصر ، خیابان مقدس اردبیلی ، خیابان پسیان ، خیابان پرزین بغدادی پلاک 5 واحد 1
کد پستی : 1988883523