سیدالشهدای جنگ :

برای اینکه خداوند لطف، رحمت و آمرزشش شامل حال ما شود ، باید اخلاص داشته باشیم و برای اینکه ما اخلاص داشته باشیم ، سرمایه می خواهد که از همه چیزمان بگذریم و برای اینکه از همه چیزمان بگذریم ، باید شبانه روز دلمان، وجودمان و همه چیزمان با خدا باشد.


تبلیغات در سایت شهید همت


راهنمای خدمات : جهت درج تبلیغات در سایت شهید همت می توانید یکی از مبالغ زیر را انتخاب نمایید، سپس بعد از صدور فاکتور نسبت به پرداخت الکترونیکی اقدام نمایید.بنر با اندازی ی 240 در 120 : ماهیانه 30 هزار تومان
تبلیغات متنی : ماهیانه 40 هزار تومان